همکاری با دکتر شاپی

مجموعه دکتر شاپی به منظور تامین نیروی انسانی خود در بخش های CRM، انبار و بسته بندی، بازاریابی، بازرگانی، پیک موتوری، حسابدار و کارمند دفتری از علاقه مندان دعوت به همکاری می کند.